کارگاه بوم مدل کسب و کار و نوآوری مدل کسب و کار

5,396
ناصر غانم زاده 476 دنبال‌ کننده
در این کارگاه کوتاه که در فینوکمپ برگزار شده است، به معرفی لزوم نوآوری و خلق مدل کسب و کار پرداخته شده است. سپس بوم مدل کسب و کار و ۹ بخش مختلف آن معرفی می شوند. همچنین چند نمونه معروف موفق نوآوری مدل کسب و کار از جمله نسپرسو در این کارگاه بررسی می شوند.
pixel