3 ابزار مدیریتی برای تیم های مارکتینگ

483
تیم کمپ 11 دنبال‌ کننده
تیم های مارکتینگ نیز مانند همه تیم های کاری نیاز به ابزارهای مدیریت پروژه دارند. در این ویدیو سه ابزار ساده و کاربردی برای مدیریت تیم های مارکتنیگ رو خواهید شناخت. با تیم کمپ همراه باشید www.teamcamp.me
تیم کمپ 11 دنبال کننده
pixel