ارائه چالش‌های صنعت فولاد

51
چالش: بازیابی روی از سرباره حوضچه روی خط گالوانیزه بازیابی قلع از ضایعات ورق‌های قلع اندود و لجن خط قلع اندود
pixel