سه قلوهایی که با ماشین آشغالی دوست شدند!

3,356

یتون، هولدن و وایلدر، سه قلوهایی هستند که به زودی سه ساله می شوند. مورد عجیب درباره آن ها این است که این سه قلوهای مو رنگی بیشتر از هرچیزی منتظر رسیدن ماشین آشغالی هستند! آقای چاد، آقای راب و آقای اندرو دوستان این سه قلوها هستند که هر سه شنبه و جمعه به آن ها سر می زنند و برای مدت ۱۰-۱۵ دقیقه کنار آن ها هستند و با هم اسنک می خورند.

خبرگرام
خبرگرام 914 دنبال کننده