اختیارات باورنکردنی ملکه انگلیس از انتصاب فرماندار کل 16 کشور جهان

287
اختیارات باورنکردنی ملکه انگلیس از انتصاب فرماندار کل 16 کشور جهان تا مالکیت وال‌های انگلیس! بعد یه‌سری غرب‌زده ادعا می‌کنن که مقام ملکه فقط یه مقام تشریفاتیه - انگلیس قانون اساسی و سرود ملی ندارد و سرود کشورشان دعای سلامتی ملکه انگلیس است. رئیس قوه مجریه و قضائیه انگلیس ملکه است. - کانال غریب مدینه
pixel