دعوت از مدیر عامل خیریه در جشن رمضان 93

434

جشن رمضان 1393 با حضور جناب صمدیان مدیرعامل خیریه حضرت رقیه(س) و توضیح در رابطه با طرح سعادت