کاردرمانی اندام فوقانی

753

نمونه ای از کاردرمانی اندام فوقانی( بازو) در این ویدئو نمایش داده می شود که نمونه ای از تمرینات کاردرمانی جسمانی بزرگسالان می باشد