داغترین‌ها: #عید سعید فطر

موسسه کارنامه - تاریخ تحلیل هنر

725
در کلاس های تاریخ تحلیلی هنر با نگاهی مدرن و معاصر تلاش شده است تا به فرهنگ، هنر و آیین های اقوام مختلف وارد شویم و به تحلیل بررسی سازوکارهای هنری گوشه گوشه جهان بپردازیم
pixel