انتقام جویان - فصل ۲ قسمت ۱۰ : بازگشت به سالن آموزش

2,215
شهروز 38.8 هزار دنبال‌ کننده
ثور برای شرکت در یک مجموعه مسابقات به ازگارد فرا خوانده می شود، هالک و هاکای نیز به دنبال او می روند. لوکی آنها را به داخل دالان‌ های مسابقه ای می فرستد که یک مسیر یک طرفه به وال هالا است و...
شهروز 38.8 هزار دنبال کننده
pixel