جنگ در موزه

20,682

جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام به ایران، تنها جنگ تاریخ معاصر کشور ما به شمار می رود که در آن حتی بخش کوچکی از وطن به تسلط بیگانه درنیامد. باغ – موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در اراضی عباس آباد تهران، بزرگترین موزه کشور است و مدرن ترین امکانات در آن به کار گرفته شده تا این حماسه پرشکوه، در خاطره نسل ها ماندگار شود.

HamsafarShowTV
HamsafarShowTV 897 دنبال کننده