تکنولوژی جدید تولید انرژی از نیروی باد

762
انرژی بادی جدید: اخیرا یک شرکت آمریکایی توانسته است که یک سیستمی را راه اندازی کند که می تواند 6 برابر نسبت به توربین های بادی رایج که تولید انرژی می کند,انرژی تولید کند
pixel