کارگاه نوار مغزی (EEG/ERP) - قسمت اول بعد از ظهر

1,097
1,097 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کارگاه نوار مغزی (EEG/ERP) برگزار شده در خرداد 93 در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران قسمت اول بعد از ظهر