اینترنت و حل مشکل فاصله (برزیل)

164

دولت برزیل با انجام یک پروژه، اینترنت را به دورافتاده ترین مناطق ازجمله به قبایل ساکن در یالت باهایا در این کشور رسانده است.هدف این پروژه ، تلاش برای از بین بردن فاصله بسیار زیاد مکانی است. www.RandD.ir

۵ سال پیش
#