رونمایی از پنج استاندارد جدید ایمنی وزارت کار

140

دومین همایش ملی انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور، جزیره قشم، بندرلافت، هتل ارسلان، 2و3 آبان 1395. با حضور شرکت طوفان ذهنی فناوری