قربانی دلار!

49

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال در بانک ها و ساتنا.

pixel