100ثانیه خبراز دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

623
623 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

100ثانیه خبراز دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته چهارم آذرماه 1397 شماره 21/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده: سید مرتضی موسوی/تدوین: روح الله دلیر