تحلیل تکنیکال سهم شپنا ۱۸ آذر ۱۳۹۷

1,895

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی شپنا بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 513 دنبال کننده