سخنرانی سید حسن نصرالله در مراسم ختم شهیدان خط مقاومت به روایت دوربین دوم (۲)

166
pixel