در آورن انگشتر گیر کرده

126
گلدر کالا 13 دنبال‌ کننده
بهترین روش در آوردن انگشتر و حلقه گیر کرده در انگشت
گلدر کالا 13 دنبال کننده
pixel