کلاس کمیکار (ماشین های شیمیایی) - کلاس هوافضا

724
سلام اسلام (دخترانه) 42 دنبال‌ کننده
724 بازدید
اشتراک گذاری
اهداف کلاس های کمیکار: - آموزش مباحث علم شیمی به زبان تجربی همراه با آزمایش - آشنایی با الکتروشیمی - آشنایی با محلول سازی مبتنی بر خاصیت اسیدی و بازی اهداف کلاس های هوافضا: - آشنایی با مبانی هوافضا - آشنایی با گلایدر دست پرتاب - آشنایی با موشک آبی چتردار - آشنایی با هاورکرافت - آموزش مبانی مسابقاتی هر دستگاه
pixel