اجرایی شدن تغییر واحد پولی کشور

285

تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت؛ پول های قدیمی جمع می شوند

کلاکت
کلاکت 10.5 هزار دنبال کننده