تبریک بهار 98 پروین جلیلوند

448
پروین 8 دنبال‌ کننده
448 بازدید
اشتراک گذاری
آمد بهار سنبل با مشک و با قرنفل آورد نامه گل باد صبا به صهبا یاقوت وار لاله، بر برگ لاله ژاله کرده بدو حواله غواص در دریا آهو همی گرازد، گردن همی فرازد گه سوی کوه تازد گه سوی دشت و صحرا بهار 98 مبارک
پروین 8 دنبال کننده
pixel