دستور قاطع فرمانده سپاه / تخریب سازه غیر کارشناسی و تخلیه سیلاب

151

تخلیه سیلاب‌های مسدود شده در بخش شمالی آق قلا بعد از دستور قاطع فرمانده سپاه برای تخریب سازه‌ای که غیر کارشناسی ساخته شده بود.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده