چشمی بزن- هندسه 2- فصل دایره ، روابط طولی تست قلم چی

273
چشمی بزن!!! حل تست هندسه 2- دایره، روابط طولی، تست قلم چی، توسط دکتر چاشمی، رتبه 11 کنکور سراسری، فارغ التحصیل دانشگاه تهران. تماس با مدرس: 09118573801 مدرس تهران ، مازندران و سمنان
pixel