خانواده های کودکان اوتیسمی می گویند...

162

مستند ساعت به وقت اتیسم روایتگر مشکلات و مصائب خانواده های دارای فرزند اتیسم می باشد و در همین راستا این بیماری یا اختلال رشدی و علائم و نشانه های آن به مخاطب انتقال داده می شود cmmt.ir/p/c5e9