تحلیل نماد شتوکا

592
بورس 2.2 هزار دنبال‌ کننده
برای تحلیلگری نیاز به دانشی دارید که باید آن را کسب کنید. نماد تمرینی گروه تلگرامی T.ME/CBWAVE1
بورس 2.2 هزار دنبال کننده
pixel