ادای احترام فیل بانان تایلند به پادشاه جدید

460

صدها فیل بان که همگی لباس زرد به تن داشتند به همراه ۱۱ فیل در مقابل کاخ سلطنتی تایلند حضور یافتند تا به پادشاه این کشور ادای احترام کنند

کلاکت
کلاکت 10.8 هزار دنبال کننده