برای اولین بار اطلاعاتی از بیمارستان بقیه الله سپاه

482
برای اولین بار دکتر صمدی نیا رئیس بیمارستان بقیه الله (عج) اطلاعاتی از بیمارستان بقیه الله سپاه ارائه می کند ، بیمارستان بقیه الله (عج) برای ارائه خدمات به نیروهای مسلح ساخته شده ولی به عموم مردم تهران خدمات ارائه می کند. قبل از انتخاب کنکور پزشکی این ویدیو را ببینید
pixel