بررسی خواص مثلث - نیمساز (1)

7

در این ویدئو آموزشی مبحث خواص مثلث، با نیمساز مثلث و به صورت خاص، خاصیت برابری فاصله نقاط روی نیمساز تا اضلاع زاویه آشنا می‌شوید. این ویدئوها توسط باشگاه دانش پژوهان جوان برای دانش‌آموزانی آماده شده اند که در مرحله‌ی دوم المپیاد ریاضی پذیرفته شده و به دوره‌ی تابستان راه یافته اند. در این ویدئوهای فرض شده است دانش‌آموزان مباحث نسبتا گسترده‌ای را در المپیاد ریاضی فراگرفته اند، در نتیجه ممکن است ویدئو ها کمی سخت باشند. برای مطالب بیشتر به وبسایت آموزشگاه علمی ذهن زیبا به ادرس www.amoozz.ir سر بزنید.

pixel