سکانس شک کردن نقی و ارسطو،به معتاد بودن "بهبود"

122
کافه فیلم 2.1 هزار دنبال‌ کننده
کافه فیلم 2.1 هزار دنبال کننده
pixel