حمله پهبادهای انگلیس هزاران نفر درعراق و سوریه راکشته

260

طبق قانون آزادی اطلاعات و بررسی های انجام شده پهبادهای انگلیس تاپایان 2015 بیش از 300 عملیات داشته اند. هواپیماهای بدون سرنشین جنگ بریتانیا درخواست آزادی اطلاعات نشان شد بیش از 300 حملات هواپیماهای بدون سرنشین تا 30٪ در سال 2015 وجود منتشر کرده اند.بعد آن هنوز محرمانه است؟! Drone Wars UK have released a Freedom of Information request showing there were over 300 drone strikes up 30% on 2015.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده