اکبر شهسوار حافظ کل بیت الاحزان و قاضی موفق در برنامه مهر و ماه شبکه فارس

223

برنامه تلویزیونی مهر و ماه- شبکه استانی فارس- گفتگوی صمیمانه با اکبر شهسوار حافظ کل قرآن کریم تربیت یافته در مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا(س) و قاضی دادگستری شهرستان نی ریز- این قاضی جوان به سبب احکام متفاوت خود مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است