صفحه 50 انواع تسمه

383
در این ویدئو که در صفحه 50 کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم مکانیک خودرو آموزش داده می شود انواع سیستم درگیری با تسمه به زبان انگلیسی آموزش داده می شود. جهت دیدن آموزش های بیشتر به سایت ما به آدرس www.ftest.ir مراجعه فرمایید.
اباذر 757 دنبال کننده
pixel