برزیل در خانه قهرمانی کوپا امریکا را جشن گرفت

75
برزیل میزبان با غلبه بر پرو در فینال به عنوان قهرمانی کوپا امریکا دست یافت.
حلقه وصل 1.5 هزار دنبال کننده
pixel