عادات زندگی و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان

301

دکتر یداله دمیرچی، روانشناس بالینی و مشاور در رابطه با عادات زندگی و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان توضیحاتی ارائه داده اند. شما را به گوش دادن آن دعوت می نماییم. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com