نماهنگ | افطاری ساده

164

رهبر انقلاب : چه بهتر که کسانی که میخواهند افطاری بدهند مردم را، رهگذران را و کسانی را که مایلند از افطاری استفاده کنند، در این سفره های رایگان و با بذل و بخشش و گشاده دستی، در کوچه ها، در خیابانها، در حسینیه ها، افطاری دهند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده