انواع ابزارهای بازاریابی دیجیتال

1,448
با دسته بندی ابزارهای موجود در فضای دیجیتال، بهتر می توان استراتژی های بازاریابی را تدوین و آنها را به اجرا گذاشت. در این ویدئو که بخشی از وبینار مقدمات بازاریابی دیجیتال است (که در واقع خود، جلسه اول دوره بازاریابی دیجیتال که در سازمان مدیریت برگزار می شود است) دسته بندی پیشنهادی ابزارهای بازاریابی دیجیتال را معرفی کرده ام.
عادل طالبی 792 دنبال کننده
pixel