مقدماتی 130 ک.گ | قاسمی منجزی (ایران) مقابل داوید (ج. چک)

57
یا مهدی(عج) 19 هزار دنبال کننده
pixel