چرا بعضی ها در درس ، کار و...موفق ترند؟

1,037

خانم Angela Lee Duckworth که معلم ریاضی یک مدرسه در نیویورک است،درباره اینکه چرا بعضی از شاگردانش در درسها موفق تر ند صحبت می کتد.او می گوید IQ تنها دلیل این موفقیت نیست. این ویدئو دارای زیر نویس هست.