مرتب سازی فاکتور در اکسل2016- قسمت سوم

194

در این ویدئو نحوه مرتب سازی در اکسل 2016 آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 13 دنبال کننده