ماشین کنترلی با L298

410
فن دان 2 دنبال‌ کننده
وسایل مورد نیاز : - کنترل موتور L298N - مقاومت 100 کیلو اهم (برای تغذیه برد) - شاسی - دو عدد گیر بکس - دو عدد موتور (آر می چر) - چهار عدد کلید لحظه ای (جلو عقب موتور چپ - جلو عقب متور راست) - چهار عدد باتری قلمی - جاباتری چهارتایی - سیم
فن دان 2 دنبال کننده
pixel