گروه طنز سپاس شیراز

8,371

منتخبی از نمایش طنز دو نفره گروه نمایش طنز سپاس شیراز ـــــ تلفن هماهنگی اجرای برنامه: ۰۹۳۶۷۷۶۰۳۵۰ - حاجی آباد خانمین خاوران خشت خنج خور خومه زار داریان دوزه دهرم رامجرد رونیز زاهدشهر زرقان سده سعادت شهر سورمق سوریان سیدان سیوند ششده شهرپیر صغاد صفاشهر علامرودشت فاروق قائمیه قادرآباد قطب آباد کامفیروز کره ای کنارتخته کوار کوهنجان گله دار لپوئی لطیفی مادرسلیمان مشکان مصیری میمند نوجین نودان نورآباد وراوی هماشهر سلطان شهر

pixel