باطل کردن طلسمها و لعنتها

692
Ghosts.ir جهان ارواح
Ghosts.ir جهان ارواح 243 دنبال‌ کننده
خداوند یگانه بی همتا

خداوند یگانه بی همتا

6 ماه پیش
تا اندیشه و گفتار و کردارتان مطابق خواست خداوند متعال نباشد هم توصیه هایتان به درد نمیخورد و هم دردی از خودتان درمان نمیکنید و گرفتار غول(شیطان جن)هستید ... هر که گرزید ز خراجات شاه(خداوند متعال) - بارکش غول بیابان شود ... امیدوارم خداوند متعال اگر گمراهید هدایتتان کند به آنچه درست است وگرنه ریشه چنین اعمالی که این خانم و شما درصدد آن هستید را بکند و ادبتان کند ادب کردنی
خداوند یگانه بی همتا

خداوند یگانه بی همتا

6 ماه پیش
این خانم و شما درویش توانگرید! نخیر شما تا در وادی نفی محرمّات إلهی گام بر میدارید خودتان گرفتار شیاطین و لعنت إلهی هستید در حالیکه بایدها و نبایدهای إلهی را می شناسید و رعایت نمیکنید... پس اوّل چاره برای خودتان بکنید و با این وضعتان همچون کوری هستید که عصاکش کور دگر باشید. و جزء گمراهان به شما اعتماد نمیکنند و جزء بدبختی مضاعف نصیب خودتان و آنها نخواهید کرد
Ghosts.ir جهان ارواح
Ghosts.ir جهان ارواح پس وان یکاد بخوانید و درفراز کنید
خداوند یگانه بی همتا

خداوند یگانه بی همتا

6 ماه پیش
ببخشیدها این خانم خودش با این ظاهرش در وادی شیاطین گام گرفتاره حالا میخواد طلسم دیگران رو باطل کنه! همه پیغمبران خدا از نوح و ابراهیم گرفته تا موسی و عیسی مسیح و خاتم آنها محمّد(علیهم السلام) همه شان به لزوم حجاب و حیا برای زنان و دختران تاکید کردند؛ بنابراین هر کسی پس از دانستن این حکم إلهی بی حجابی که همان بی حیایی است را انجام دهد و ترویج کند خودش گرفتار شیاطین جن و پیروی شیاطین جن شده
Ghosts.ir جهان ارواح
Ghosts.ir جهان ارواح عیب درویش توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحت آنست که اصلا نکنیم