#بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی پایدار بافت فرسوده ی کشور #آیمان

12
بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی پایدار بافت فرسوده ی کشور #آیمان. با گذشت حدود 400 روز از آغاز عملیات اجرایی در بزرگترین پروژه ی بازآفرینی پایدار بافت فرسوده ی کشور، گودبرداری در فاز یک این پروژه ی ملی به اتمام رسیده و پایدارسازی اضلاع شمالی و جنوبی نیز رو به اتمام است. این ویدئو در آخرین روزهای آذر سال 99 روند اجرای این پروژه را به شکل زمان گریز به نمایش می گذارد. بزرگت رین پروژه ی بازآفرینی پایدار بافت فرسوده ی کشور #آیمان در مساحتی بیش از 54 هزار متر مربع و در سه فاز در حال اجراست که تعداد واحدهای مسکونی آن بر اساس آخرین تغییرات 1383 واحد، تعداد واحدهای اداری و خدماتی آن 36 واحد و تعداد واحد های تجاری آن 81 واحد خواهد بود. نوع سازه ی این پروژه از نوع خمشی با دیوار برشی متوسط است و هم اینک پیشرفت فیزیکی این پروژه 5 درصد است.
pixel