دلتنگی و یادآوری روزهای یکرنگی و یکدلی با تورق آلبوم عکس های جبهه

175
سفیر 65 دنبال‌ کننده
175 بازدید
اشتراک گذاری
هنگامی که بچه های جنگ خسته و دلتنگ رفقایشان می شوند به گوشه ای خلوت رفته و با تورق آلبوم و مشاهده عکس های دوستان شهیدشان آه از نهاد خویش برآورده و لحظاتی را با غلطاندن اشک بر گونه های خویش سپری می کنند و واگویه های بسیاری که فقط از قافله عقب مانده های عشق این لحظات را درک می کنند .............................................
سفیر 65 دنبال کننده
pixel