تجربه دکتر علیرضا طرفی از آکادمی تحلیل آماری ایران

153

آقای دکتر از محققین و خبرگان برجسته در استان خوزستان و شهر اهواز هستند. ایشان کلیه ی دوره های بین المللی آکادمی تحلیل آماری را پشت سر گذاشته و با تسلط بر فرایند تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مشاورین و مدیران برتر میتوانند به افراد حقیقی و حقوقی خدمات مشاوره ای ارائه نمایند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه شود. www.analysisacademy.com