زیارت امام علی و حضرت زهرا در روز یکشنبه با صدای مهدی صدقی

193

زیارت امیرالمومنین و حضرت زهرا در روز یکشنبه با صدای زیبا مهدی صدقی کاری از گروه هنری صالح