پرس سینه دمبل دست موازی

12,121

آموزش نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل دست موازی جهت تقویت عضلات سینه. جمع آوری شده توسط تیم فیت کلاب http://fitclub.ir

Fit Learn 469 دنبال کننده
pixel