پریدخت

149
ماجرای پری دخت و سیّد محمود ،زن و شوهری جوان در دوران قاجار که به دلیل مسافرت مرد به پاریس برای تحصیل طب از یکدیگر جدا افتاده و تنها راه ارتباط آنها نامه هایی است که مبادله می شود. امّا در این میان ماجرای مشروطه پیش می آید و ..... یکی از نامه های پری دخت به سیّد محمود را بشنوید. #پریدخت #حامد_عسکری #داستان_فارسی #ادبیات #نشر_قبسات
pixel