گفتگو با بابک امین تفرشی عکاس نشنال جئوگرافیک (فصل 2 راه شیری – قسمت 2)

1,913

جانوران شب رو سوژه این قسمت از برنامه «راه شیری» شده است. در این قسمت سیاوش صفاریان‌پور با بابک امین تفرشی عکاس نجومی نشنال جئوگرافیک از بوستون آمریکا به عنوان یک انسان شب رو گفت و گو می‌کند. بابک امین‌تفرشی در این گفت و گوی جذاب از تجربه‌های عکاسی خود زیر آسمان شب در جای جای کره زمین می‌گوید و به مشکلاتی که آلودگی نوری برای جانوران شب زی ایجاد کرده اشاره می کند.